Mine bøger

 

Jeg begyndte at skrive skønlitteratur i 2016. Derudover har jeg skrevet en række anmelderroste fagbøger om retorik, journalistik, debat og virksomhedskommunikation.

Pestlægen

– en historisk krimi om pest

ISBN: 9788792609083

​Morfeus Forlag 2018

Nakskov, 1629

Byfoged Povel Madsen finder i en sø liget af en lille pige. Han håber, at hun er druknet og ikke myrdet, så byen ikke igen skal hænge en barnemorder. Sandheden viser sig at være langt værre. På pigens hals finder han mørklilla bylder, der tyder på, at pesten er vendt tilbage. Tanken forfærder ham, men han håber, at Chr. IV’s nye Pestforordning fra 1625 kan forhindre, at pesten denne gang rammer så hårdt.

 

Han får hjælp af en tilrejsende læge, den kontroversielle Hartvig Lohmann, der eksperimenterer med nye metoder. Mens de kæmper for at opretholde et beredskab, der skal holde pesten nede, myldrer ligene frem i byen. Samtidig nager tvivlen. Døde pigen af pest, eller blev hun myrdet?

 

I 1600-tallet skyllede pesten hen over Danmark ca. hvert femte år og tog 10-20 procent af befolkningen med sig . Folk var vant til døden, men pestens voldsomhed chokerede. Den efterlod de overlevende desperate efter at forstå, hvad det var, der ramte dem. De begyndte at tvivle på kirkens ellers stærke forklaringer, og i stedet opstod et væld af alternative teorier og behandlingsmetoder. Pestlægen er historien om, hvordan folk dengang levede med og forsøgte at behandle pest.

Kongens By

- en historisk krimi om Chr. IV og Nakskov

ISBN: 9788792609014

Morfeus Forlag 2016

 

Den 24. februar 1628 rejser kong Chr. IV til Nakskov. Han bliver der i 21 dage. På det tidspunkt er Nakskov den 7. største by i det danske storrige, og Chr. IV har planer om at gøre byen endnu større. Han har sendt bud efter 1000 bønder, der med skovle og spader skal bygge en fæstning rundt om byen. Chr. IV håber, at det vil stabilisere det krigsplagede Nordeuropa, og i stedet få handlen og velfærden til at blomstre. Tingene går dog ikke helt som planlagt, hverken for kongen eller Nakskovs borgere.

I denne historiske ramme har forfatter og journalist Søren Marquardt Frederiksen placeret en brutal krimiintrige. Intrigen sætter lys på en af Nakskovs storhedstider og giver samtidig et indblik i, hvordan hverdagslivet foldede sig ud i en stor dansk købstad under Chr. IV.

Historiske personer

Romanen bygger på de historiske personer, der faktisk levede i Nakskov, mens Chr. IV var i byen. Takket være Anders Perlestikker, der var præst i Nakskov kirke fra 1617 til 1629, har vi i dag et detaljeret kildehistorisk materiale om Nakskovs borgere i den periode. Præsten førte nemlig et omfattende regnskab med hver eneste borger i Nakskov; hvor de boede, hvornår de flyttede, og hvad de betalte præsten for dåb, begravelse, vielse, syndsforladelse osv. 

 

Fra Perlestikkerens regnskabsbog ved vi blandt andet, at Nakskovs byfoged, Povel Madsen, måtte stå i åbenbar skrifte foran hele kirkens menighed, fordi han havde gjort sin tjenestepige gravid.

Søren Marquardt Frederiksen har desuden foretaget en omfattende research for at kunne føre læseren ind i centrale emner i 1600-tallets hverdag; såsom religion, bystyre, sygdomsbekæmpelse, bøddelvæsen, fattigdom, madlavning, prostitution, ølbrygning m.m.

Sommerramt

ISBN:  9788792609052

Morfeus Forlag 2018​

 

En psykologisk thriller om de sære længsler, der kan ramme en om sommeren.

 

Sommersolen varmer roemarkerne på Lolland, og turisterne strømmer til for at holde ferie i Lalandia. Den københavnske tandlæge Julie har taget sin familie med på en afstresningsferie og booket et hus i to uger. Familien er i starten overvældet over Lollands naturskønhed, men på deres ture rundt i landskabet bliver de udsat for små, ubehagelige hændelser, der åbner for mørket i sollandet. Uden at vide det har københavnerfamilien vakt en lokal landmands vrede længsler.

 

Han er ramt af sommeren og forfølger dem rundt på deres ture. Det ender med at blive den værste sommer for både landmanden og familien fra København.

 

En billedmættet roman, der skildrer personernes fatale feriefølelser med uhygge, humor og varme.

Talen er vejen til indflydelse

- En grundbog i praktisk retorik

ISBN: 9788759326893

Samfundslitteratur 2009, 6. oplag 2016

 

En moderne retorik

Retorik er læren om, hvordan man overbeviser andre om et synspunkt. Retorik er et håndværk, hvor det gælder om at finde de rette argumenter, tilpasse budskabet til modtagerne, bruge de rette ord og få et sikkert og engageret kropssprog.

Denne bog lærer dig, hvordan du bliver god til at tage ordet og holde en tale. Bogen er en moderne og praktisk grundbog om retorik, der beskriver hele arbejdet med at lave en tale. Fra de første tanker skal have form til, hvordan man håndterer nervøsitet og får en god stemmeføring. I hvert kapitel er der praktiske øvelser, der skridt for skridt lærer dig hvordan du bliver en god taler:

 • Talens forberedelse: Hvordan man får let ved at skrive en tale og hvordan man tilpasser talen til modtagerne.

 • Talens argumentation: Hvordan man bruger de retoriske appelformer og laver en overbevisende argumentation.

 • Talens opbygning: Hvordan man bygger en tale op og laver fængende begyndelser.

 • Talens sprog: Hvordan man får et klart, levende og lyttervenligt sprog.

 • Talens fremførelse: Hvordan man får et sikkert kropssprog og en varieret stemmeføring.

Skriv så du bliver læst

Journalistik for kommunikationsfolk

ISBN: 9788702129793

​Gyldendal 2011, 3. oplag 2016

 

Hvordan vinkler man en historie? Hvad er det nu en rubrik er? Hvilken genre skal jeg bruge? Kommunikationsfolk med en akademisk uddannelse har ikke nødvendigvis lært at bruge journalistiske virkemidler i deres uddannelse. Og det er et problem i virksomheder, som har brug for kommunikationsfolk, der kan skrive fængende tekster, så den interne og eksterne kommunikation kan understøtte de strategiske mål.

 
Kommunikationsfolk uden journalistisk baggrund kan have svært ved at vinkle en historie, deres sprog er tungt, og rubrikkerne er ikke fængende. De har svært ved at bruge de journalistiske genrer, og deres tekster virker ofte som ledelsespropaganda og pligtlæsning. Resultatet er, at modtagerne ikke synes teksterne er spændende at læse.

 

Skriv så du bliver læst viser, hvordan man i virksomhedskommunikation bruger journalistiske virkemidler, redskaber og genrer til at skrive tekster, som målgruppen finder spændende at læse. Bogen viser også, hvordan kommunikationsfolk med en journalistisk baggrund skal skrive, så de varetager virksomhedens interesser.

Få det fortalt

Sådan skriver du gode pressemeddelelser

ISBN: 9788702073850

​Gyldendal 2009

 

Hvordan undgår du journalistens delete-knap?
Pressemeddelelsen lever stadig! - Hvis man altså gør sig umage
 

Journalister modtager dagligt et utal af pressemeddelelser – og langt størstedelen havner i de ukendtes grav. Men nu er hjælpen nær: Søren Marquardt Frederiksens bog kan hjælpe de mange små, mellemstore og store virksomheder – med og uden PR- og kommunikationsmedarbejdere – som dagligt gerne vil igennem med historier til pressen, men som ikke evner at vinkle ordentligt, bruge nyhedskriterierne eller at udvælge medierne med omhu.

”I forbindelse med bogen har jeg interviewet en række journalister, redaktører og dygtige kommunikationsfolk, der har fortalt, hvad der virker og ikke virker.”, fortæller Søren Marquardt. ”Mange journalister bliver spammet af virksomheder og offentlige institutioner, der ikke har sat sig ind i journalisternes arbejdsvilkår. På den måde modtager mange journalister dagligt 2-300 pressemeddelelser i deres mailboks. Jeg har talt med flere journalister der kun bruger to (2!) sekunder på at vurdere presse-meddelelserne, inden de bliver slettet.”
 
Bogen lærer læseren at servere sine historier, så journalisten kan bruge dem. Læseren lærer at tage hensyn til journalisternes produktionsvilkår, udvælge de rette medier, bruge de journalistiske redskaber og servere historien kort og klart. Bogen beskriver blandt andet, hvordan man vinkler, får et journalistisk sprog og skriver fængende rubrikker.

I bogen er der er en lang række eksempler på gode og dårlige pressemeddelelser og inter-views med dygtige journalister og kommunikationsfolk. I bogen bidrager blandt andre Claus Perregaard, pressechef for SF, Christian Ilsøe, redaktionschef på Politiken, Le Gammeltoft, PR-medarbejder for Copenhagen Records, Camilla Kjems, redaktør på Femina og Astrid Hauge, Pressechef i Københavns Kommune.

Brug din stemme

Sådan skriver du gode debatindlæg

ISBN:  9788792609007

Morfeus Forlag 2009

 

En bog for dem, der har deres meningers mod, men savner retoriske og journali-stiske redskaber til at udtrykke sig præcist og overbevisende.

Bogen rummer tolv kapitler, der lærer dig at beherske redskaber fra det journalistiske og retoriske håndværk. Du lærer bl.a., hvordan du argumenterer godt, tilpasser dit budskab til læserne, skriver fængende begyndelser og får et klart og levende sprog. Du lærer også, hvordan du får en flydende skriveproces, så du får let ved at skrive dine indlæg.

Bogen indeholder interviews med en række debatredaktører, der giver gode råd til, hvordan du skriver læserbreve, debatindlæg og blogindlæg. Du finder også en række eksempler på gode og dårlige læserbreve og blogindlæg.

Bogen er fuld af praktiske øvelser, og den er udformet, så den kan læses af alle, der gerne vil blande sig i den offentlige debat i aviser og på internettet.

Kan du finde vinklen?

En journalistisk metodebog

ISBN:  9788792609038

Morfeus Forlag 2016

 

Vinkling er et nøglebegreb i journalistik. Evnen til at kunne se mange forskellige vinkler i en historie, er en af journalistens vigtigste kompetencer. Men fagbøger om journalistik bruger sjældent mere end to-tre sider til at beskrive kunsten at vinkle en historie. Spørger man journalister om deres metoder, når de vinkler historier, er svaret ofte, at de arbejder ud fra mavefornemmelser.

Kan du finde vinklen? er den første fagbog der beskriver, hvordan man systematisk kan udvikle vinkler i journalistiske historier. Bogen kombinerer journalistiske og retoriske metoder, så journalisten kan udvikle mange vinkler til enhver historie, og derefter udvælge den vinkel der er bedst egnet i situationen.

Skriv journalistik

ISBN:  9788778877710

Frydenlund 2009​

Hvordan skriver man artikler, reportager, anmeldelser og kronikker? Hvordan inter-viewer man en anden person? Hvordan vinkler og målretter man sin historie? Og hvordan arbejder en journalist? Bogen giver svar på alle disse spørgsmål.

 

Bogen fortæller, hvordan journalisten via sit arbejde undersøger og fortæller om verden om de ting, der sker omkring os lige nu og her, og om de tanker og ideer, der optager os. Journalistik informerer og gør os klogere på verden - derfor er det værd at kende til journalistens arbejdsmetoder og skriveteknikker.

I bogens første del gennemgås de journalistiske genrer og redskaber. En lang række øvelser fører fra teori til praksis, så man trin for trin lærer at beherske det journalistiske håndværk. Anden del beskriver de enkelte genrer, og hvordan man bruger dem.

Hvad vil du sige?

Redskaber og genrer i mundtlig dansk

ISBN: 9788723033406

Alinea 2009

Denne bog gør dig god til at tale. Den viser dig, hvordan du opnår det, du vil med ord.

Bogen handler om retorik. Retorik er læren om, hvordan man overbeviser andre om et synspunkt. Når du læser bogen, får du konkrete redskaber, så du lærer at beherske det retoriske håndværk. Bogen beskriver også, hvordan retorik gennemsyrer dit liv med en række eksempler fra noget, der kunne være din hverdag. Bogen er henvendt til de ældste elever i folkeskolen.

 

Hvad vil du sige? rummer en komplet og samlet introduktion til retoriske og mundtlige genrer.

 

Redskaber:

• Forbered det, du vil sige

• Overbevis dem du taler til

• Lav en god opbygning

• Brug sproget godt

• Tal godt med krop og stemme

 

Genrer:

Den politiske tale, retstalen, lejlighedstalen, fremlæggelse, oplæg, eksamenstale.

Powerpoint, oplæsning, en personlig beretning, Rap n´Battle og stand up.

Hvad vil du sige? er til dig, der vil opnå sikkerhed i at stille dig op foran andre og tage ordet. Du lærer at strukturere et oplæg og præsentere budskabet hensigts-mæssigt. Du lærer at tilrettelægge dine budskaber, og du lærer at argumentere for en sag. Kort sagt – du lærer at tage ordet og at få andre til at blive enige med dig!

Otto Dickmeiss har tegnet bogens fantastiske illustrationer.

Hvad skete der?

En journalistisk grundbog om genrer, teknik og virkemidler

ISBN: 9788723024039

Alinea 2008

'Hvad skete der?' er en bog fyldt med skriveøvelser, artikler og stof om at skrive journalistik. Du lærer at interviewe og vinkle dit stof, så du kan skrive skarpe artikler i et levende og gribende sprog. Anmeld fx en koncert, så det bliver underholdende og levende for dine læsere. Få teknikken til at skrive debatindlæg og læserbreve, der overbeviser dine læsere.

Journalister undersøger ting kritisk og formidler informationerne videre. På den måde får vi kendskab til mennesker, lande, miljøer og begivenheder som vi ellers ikke har adgang til.

 

Læs fx om hvordan du bruger verdens ti bedste spørgsmål:

 • Hvad skete der?

 • Hvad mener du?

 • Hvorfor er det sådan?

 • Hvad er mulighederne nu?

 • Hvordan vil du beskrive det?

 • Hvad var vendepunktet?

 • Hvad sagde han?

 • Hvordan er det?

 • Hvad tænkte du?

 • Kan du huske et eksempel?

Skal du sige noget?

ISBN: 9788779962996

Dansklærerforeningens Forlag 2007

'Skal du sige noget?' handler om hvordan du bliver god til at tage ordet og over-bevise andre om et synspunkt.

Bogen gennemgår alle dele af det mundtlige oplæg - fra forberedelsen hvor du finder ideer og tilpasser dem til din modtager, over udformningen hvor du gør dit sprog klart, levende og overbevisende, til fremførelsen hvor du taler på en måde der er naturlig og engageret.

Du kan bruge den når du skal holde oplæg i skolen, når du skal til mundtlig eksamen, til jobsamtalen og når du skal fremføre ideer på din kommende arbejdsplads. Eller når du skal holde en tale til din mors fødselsdag.

'Skal du sige noget?' er til danskfaget på erhvervsgrunduddannelserne, men kan fx også bruges på de tværfaglige forløb.

Tænk før du taler

- mundtligt sprog - om hvordan du formidler informationer,

så andre forstår, hvad du siger

ISBN: 978872338883

Alinea 2011

Hvordan taler man, så andre forstår, hvad man siger? Det er emnet for denne bog, hvor eleverne bl.a. lærer at lave mundtlige oplæg med et klart budskab, og at formidle informationer, så andre har lyst til at lytte.

FOLLOW ME

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com